Despre Constituția nouă

DACIA, DACII   ȘI  REVIZUIREA  CONSTITUŢIEI

 

 

 În perioada în care România este singura ţară din Uniunea Europeană ce staţionează în criză, când datoria externă a trecut de 150 miliarde euro, când în prima jumătate a anului 2011 Guvernul Boc V (P.D.L., U.D.M.R., U.N.P.R.)  a luat noi împrumuturi de peste 14 miliarde euro de la băncile străine, Regimul Băsescu şi U.S.L. (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) consideră că prioritară este revizuirea Constituţiei României. Regimul Băsescu-Boc şi partidele politice parlamentare vor să fie revizuită, din nou, după numai 8 ani, Constituţia României, pe ici pe colo, dar nu în punctele esenţiale. În această situaţie şi dacă se insistă pe această temă, Partidul România Mare, care a fost eliminat din Parlamentul României prin fraudele electorale din anul 2008, va putea să acţioneze pentru revizuirea Constituţiei, în baza art. 150. Acesta permite ca revizuirea Constituţiei să fie „iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.” În ipoteza în care Preşedintele P.R.M., Dr.Corneliu Vadim Tudor şi Biroul Permanent al partidului decid ca să se acţioneze pentru strângerea de semnături de la cetăţeni din toate judeţele, este necesar să fie colectate propuneri de la Filialele P.R.M. vizând revizuirea Constituţiei. Pe baza experienţei politice de peste 20 de ani şi nefiind implicat în subminarea economiei naţionale, în jefuirea bogăţiilor naturale, în îndatorarea externă şi în acte de corupţie,  P.R.M. este singurul partid care poate face şi susţine multe propuneri motivate şi necesare de revizuire a Constituţiei. Între acestea, în opinia mea, ar trebui avute în vedere următoarele:

1.La articolul 1- Statul Român, este necesar să se introducă un nou aliniat, iar cele actuale să fie renumerotate. Aliniatul nou propus poate avea următoarea formulare: (1)”România este continuatoarea Daciei, iar românii sunt urmaşii dacilor, ai Poporului Primordial, leagăn al civilizaţiei Europei.” Genialul Mihai Eminescu, în ziarul „Timpul” din 2 noiembrie 1877, scria că: ”Va veni ziua în care şi pietrele vor vorbi adevărul, în care cartea faptelor petrecute va sta deschisă şi se va citi atât de lămurit, încât toată doctrina  paralogismelor nu va fi în  stare să-i întunece înţelesul.”  Se pare că, ziua aceea a venit şi românii  trebuie să-şi cunoscă adevăratul trecut istoric şi în Constituţie să fie făcută o precizare clară. Românii au dreptul să cunoască şi trebuie să ştie care este istoria cea adevărată a dacilor, a Daciei şi a României. „Istoria  este cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa îşi vede trecutul,prezentul şi viitorul.” Aşa scria Nicolae Bălcescu, la mijlocul secolului al XIX-lea. Mai ales în urma descoperirilor arheologice din ultimii 50 de ani şi a numeroaselor informaţii prezentate la Congresele anuale de Dacologie rezultă că, Dacia a fost vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe cu 10.000-12.000 de ani  î.Hr. În luna mai 1999,  în timpul vizitei sale în România, la invitaţia Patriarhului Teoctist,  Papa Ioan Paul al II-lea  a spus : „Domnul să binecuvânteze România, să binecuvânteze  poporul său, leagăn al civilizaţiei Europei !…Veţi fi o naţiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar şi făcător de pace – tu Românie – Grădină a Maicii Domnului.”

Pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a trecutului nostru istoric este necesar să fie alocate anual fondurile corespunzătoare din Bugetul de Stat, din bugetele Consiliilor judeţene şi din bugetele Consiliilor locale. În acest sens, la articolul 138 – Bugetul public naţional, la alin.2, trebuie completat textul astfel : „ În proiectul Bugetului de Stat se alocă cel puţin 1% din totalul cheltuielilor pentru ministerul Istoriei Naţionale.” Un astfel de minister trebuie înfiinţat cu scopul de a se cunoaşte şi pune în valoare istoria adevărată a dacilor şi românilor, a Daciei Edenice şi României.

2.La articolul 2 – Suveranitatea, se impune modificarea alin.1, care să aibă următorul text: „Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin referendum.” Se elimină astfel posibilitatea ca suveranitatea naţională să fie exercitată şi de organele reprezentative ale Poporului Român.

3.La articolul 3- Teritoriul, se impune completarea alin.3 astfel: „Reorganizarea teritoriului, sub aspect administrativ, se decide de poporul român prin referendum naţional.” În felul acesta se pune capăt diversiunilor şi târguielilor dintre câţiva politicieni trădători pe tema regiunilor sau judeţelor mari şi mici.

4.La articolul 16 –  Egalitatea în drepturi, la alin.3 este necesară următoarea precizare: „Funcţiile şi demnităţiile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile lefii, de persoanele care au numai  cetăţenia română şi domiciliul în ţară.” Neexistând precizarea „numai” cetăţenia română s-a ajuns ca multe funcţii şi demnităţi publice, în ultimii 20 de ani, să fie ocupate de persoane cu dublă cetăţenie, care susţin şi promovează interesele altor state împotriva românilor şi a României. Un exemplu convingător îl constituie reprezentanţii U.D.M.R., aflaţi în funcţii şi demnităţi publice, care au şi cetăţenia ungară şi care acţionează împotriva Statului Naţional Unitar Român, a Poporului Român, a Limbii Române şi a Tricolorului Românesc. Aceşti reprezentanţii ai U.D.M.R. au  depus, în acest an,  jurământ de credinţă faţă de Ungaria. În această situaţie, preşedintele Băsescu, premierul Boc,Parlamentul şi partidele politice din Opoziţia de catifea (P.S.D., P.N.L.,P.C.) nici măcar nu îndrăznesc să abordeze şi să comenteze subiectul.

5.La articolul 32- Dreptul la învăţătură, este necesară să fie adăugat un aliniat nou, alin.9, cu următorul text: „Pentru învăţământul general obligatoriu, Statul asigură existenţa şcolii în fiecare sat.” Aşa a procedat şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza care, în anul 1864,  a dispus ca, în maxim 1 an, să fie înfiinţate şcoli în toate satele. Această prevedere în Constituţie se impune pentru a da posibilitatea la toţi copiii de români să facă şcoală în localitatea de domiciliu. Totodată se blochează politica antiromânească dusă de către conducătorii alogeni ai României care vizează desfiinţarea a mii de şcoli, inclusiv a zeci de licee , sub pretextul că niciun absolvent nu a trecut examenul de bacalaureat, în vara anului 2011.Aceşti conducători ai României şi popândăii politici îi urăsc pe profesori şi vor ca România să fie, în continuare, campiona Europei la analfabetism şi ţara în care există cei mai puţini cetăţeni cu studii superioare, de pe bătrănul continent.

6.La articolul 34- Dreptul la ocrotirea sănătăţii, având în vedere  faptul că românii au fost aduşi în mod programat de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu pe ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte starea sănătăţii, speranţa de viaţă şi nivelul de trai, este necesară  ca să fie asigurată gratuitatea pentru toţi cetăţenii în ceea ce priveşte asigurarea sănătăţii. Merită preluată experienţa în acest domeniu din Coreea de Sud, Finlanda şi din alte ţări, precum şi cea  existentă în ţara noastră pentru anumite categorii de bugetari. Ca urmare, la articolul 34 să fie adăugat un nou aliniat, alin.(4): „Cetăţenii beneficiază de gratuitate în domeniul ocrotirii sănătăţii.”

7.La articolul 36 – Dreptul la vot, este necesar să fie introdusă obligativitatea participării la vot a cetăţenilor pentru a putea decide în privinţa viitorului lor şi al României, dar şi pentru a stopa fraudele electorale. Exceptând Partidul România Mare, partidele politice parlamentare împreună cu U.D.M.R. s-au preocupat, în principal, de perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de fraudare a tuturor tipurilor de alegeri electorale. Singura industrie creată de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu este industria de furat la alegeri, inclusiv prin semnături false şi buletine de vot introduse în urne în locul cetăţenilor care nu s-au prezentat la vot.Articolul 36 din Constituţie trebuie complectat cu alin. (3) : „ Toţi cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani sunt obligaţi să participe la vot. Cei care nu participă la vot vor contribui la acoperirea cheltuielilor ocozionate de alegeri, conform legii.”

8.La articolul 41 – Munca şi protecţia socială a muncii, ar trebui să se ţină seama de ceea ce a scris genialul Mihai Eminescu şi au confirmat multe popoare, respectiv : „Temeiul unui stat e munca. Bogăţia unui popor stă în muncă, nu în bani…Fără muncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există libertate.” Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au lichidat aproape 6 milioane locuri de muncă şi au alungat din Ţara-mamă peste 5 milioane de români care muncesc în numeroase ţări ale lumii, contribuind la creşterea P.I.B.–lui din acele ţări. Prin muncă s-au dezvoltat şi au prosperat foarte multe ţări şi popoare. Exemplele din Germania, China, Japonia, U.S.A. şi Coreea de Sud sunt edificatoare. În România, până la sfârşitul anului 1989 au fost asigurate locuri de muncă pentru toţi cetăţenii ! Se ştie că, se asigură cea mai bună protecţie socială prin muncă. Pe cale de consecinţă, este necesar ca să fie înscris în primul aliniat al articolului 41 din Constituţie următorul text : (1)” Statul asigură locuri de muncă pentru toţi cetăţenii.” Celelalte aliniate ale acestui articol din textul actual al Constituţiei primesc o nouă numerotare. Partidele politice care nu urmăresc şi nu pot să asigure locuri de muncă pentru toţi cetăţenii români au dreptul să refuze să participe  la guvernare şi la alegeri. Pe această temă, a asigurării locurilor de muncă pentru toţi cetăţenii, apare necesitatea înfiinţării unui minister al Reconstrucţiei Naţionale, într-o ţară care a fost multilateral demolată de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu. Pentru reconstrucţia naţională se poate apela la sprijinul Chinei, al Poporului Chinez prieten, inclusiv la credite de la băncile chinezeşti. Dar, până atunci, preşedintele Băsescu trebuie să afle că de aproape 9 luni România  nu are ambasador la Beijing. Pe această temă este în vacanţă şi Opoziţia decorativă din politica românească.

9.La articolul 54- Fidelitatea faţă de ţară, ar fi bine să se adauge sancţiunea pentru cei care încalcă Jurământul prevăzut de Constituţie sau de lege. În ultimii 21 de ani, preşedinţii României, premierii, miniştrii, parlamentarii şi alţi cetăţeni care au depus jurământul, la investirea în funcţie, l-au încălcat  liniştiţi ştiind că nu există nicio sancţiune pentru această faptă. Majoritatea parlamentarilor şi miniştrilor au jurat cu mâna pe Biblie şi pe Constituţie, la începutul mandatului. Apoi, fără frică de Dumnezeu, au încălcat porunca: ”Să nu furi !”. Cei mai mulţi dintre ei nu se mai satură de furat, inclusiv la voturile din Parlament. Cine fură la bacalaureat nu are dreptul să participe la examen în următoarele trei sesiuni. Cine fură la vot în Parlament este mediatizat de televiziuni, rămâne pe post şi primeşte indemnizaţia întreagă. În Constituţie la articolul 54, ,ar trebui adăugat alin.3, cu următorul text: ”Încălcarea jurământului se sancţionează cu încetarea mandatului sau demiterea din funcţie, după caz.”

10.La articolul 82 – Validarea mandatului şi depunerea jurământului, la alin.2, textul acestuia ar trebui completat cu o referire expresă la fericirea naţiunii române, care a fost unica dorinţă a Eroului Naţional Avram Iancu şi a altor mari patrioţi români. Textul propus pentru jurământul pe care  să-l  rostească Preşedintele României, senatorii, deputaţii şi miniştrii ar fi, următorul : ”Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, pentru fericirea naţiunii române,  să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”

11.La articolul 136- Proprietatea, se impune completarea lui cu  alin.6, având următorul text: (6) ”Resursele naturale aparţin poporului român, constituie monopol de Stat, iar exploatarea lor se face  de către firme româneşti de Stat, în concordanţă cu interesul naţional.” Contractele încheiate după anul 1989 privind resursele naturale ale Poporului Român se reziliază, iar cele de privatizare pe resursele naturale din România îşi încetează valabilitatea. Persoanele vinovate de jefuirea bogăţiilor naturale din România vor fi condamnate penal şi le va fi confiscată întreaga avere.” Această prevedere este necesară în noua Constituţie a României pentru a face posibilă exploatarea uriaşelor bogăţii naturale din ţara noastră în interesul Poporului Român, pentru a asigura prosperitatea cetăţenilor români şi pentru a stopa jefuirea bogăţiilor naturale din România de către asasinii politici şi asasinii economici din străinătate. Prezentăm un singur exemplu edificator. Prin contractul de privatizare a PETROM şi prin Legea nr.555/2004 privind această privatizare, Regimul Iliescu-Năstase şi apoi Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc, cu susţinerea P.S.D., P.N.L.,P.D.L.,U.D.M.R., U.N.P.R. şi P.C., începând cu anul 2005, au facilitat tututor  firmelor care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România să le cumpere, până în anul 2014, la preţul fix de 10 dolari/baril la petrol şi 15 dolari/1000m.c. la gazele naturale, indiferent de nivelul preţului acestora pe piaţa mondială. În baza Legii nr.555/2004 de aceste facilităţi incredibile beneficiază pe lângă firma O.M.V. din Austria toate celelalte firme care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România. Reamintim că împotriva Legii nr.555/2004 şi a jefurii acestor bogăţii naturale s-a pronunţat şi acţionează numai Partidul România Mare. După anul 2014, Legea nr.555/2004 nu prevede niciun preţ, nicio redevenţă pentru cei care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România. Aceste produse enegetice vor fi oferite gratuit celor care le exploatează. Firmele străine care cumpără de la Regimul Băsescu-Boc, la cele mai mici preţuri din lume, ţiţeiul şi gazele naturale din România au tupeul să majoreze periodic şi nejustificat preţurile  carburanţilor şi gazelor naturale pentru agenţii economici şi pentru populaţie, cu scopul de a obţine profituri şi mai mari,  dar şi pentru a contribui la Holocaustul împotriva românilor ! Pe aceşti asasini politici şi asasini economici, guvernatorul alogen al Băncii Naţionale a României, d-l Isărescu nu îndrăzneşte să-i eticheteze şi nici nu este măcar deranjat de faptul că nu se încasează anual venituri la Bugetul de  Stat de cel puţin 10 miliarde euro, dar pe cei peste 100.000 de tineri români care au fost ajutaţi de Regimul Băsescu-Boc, prin noile Legi ale Educaţiei şi ale Salarizării,  să nu promoveze examenul de bacalaureat s-a grăbit să-i facă mitocani. În mod normal,absolvenţii în cauză ar trebui să-l dea în judecată şi să-i pretindă daune morale. Are de unde plăti ! Indemnizaţia secretă de bugetar şi premiile de care beneficiază anual d-l guvernator Isărescu, ca bugetar al Statului Român, se pare că întrec suma de 1,5 milioane lei. Opoziţia parlamentară (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) tace şi pe această temă ! Împotriva oricărei logici şi la comandă externă, institutele de sondare şi manipulare  a opiniei publice îl creditează pe alogenul Mugurel Constantin Isărescu, pe cel care are pe conştiinţă lichidarea sistemului bancar românesc şi uriaşa datorie externă de peste 150 miliarde euro, pe cel care îi face mitocani pe mai mult de 100.000 de absolvenţi de liceu, ca fiind omul în care românii au cea mai mare încredere pentru a fi ales, prin fraudă, în funcţia de preşedinte al României.

Poporul Român are ocazia şi poate să aprobe prin Referendum Naţional, la revizuirea Constituţiei, propunerile Partidului România Mare.

 

 

 

                                                        Dr.Gheorghe Funar

                                                 Secretar general al P.R.M.

                                           Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

 

 

 

Cluj-Napoca,

6 iulie 2011

Reclame

Un comentariu

  1. 2013/03/06 la 7:48 PM

    da -dacia -da -daci..va apreciem efortul..faceti o grupare pentru acest deziderat ca sa aveti succes ..propuneti o intilnire pe aceasta tema a sustinatorilor..altfel totu e vrajeala simpla….DOM SEF A DEMARAT CU BULDOZERUL PE STRADA CONSTITUTIEI…


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: